Originalių gaminių dizaino sprendimų sukūrimas UAB RBM LT

UAB RBM LT įgyvendina projektą „Originalių gaminių dizaino sprendimų sukūrimas UAB RBM LT“ Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-02-0031. Projektas yra dalinai finansuojamas iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo, įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ Nr. 03.3.1-LVPA-K-838 priemonę „Dizainas LT“.

UAB RBM LT – įmonė, teikianti kompiuterių programavimo, konsultacinės ir susijusios veiklos (60.00 pagal EVRK 2 red.) paslaugas. Pagrindinė įmonės veikla šioje srityje yra e-komercija, internetinių svetainių, elektroninių parduotuvių platformų kūrimu. UAB RBM LT planuoja vykdyti plėtrą, pereiti prie  motociklų ir jų atsarginių dalių bei pagalbinių reikmenų pardavimo, techninės priežiūros ir remonto bei motociklo detalių gamybos. Nauji dizainai leistų lengviau įeiti į rinką ir greičiau susikurti pardavimų tinklą, leistų padidinti įmonės produktyvumą bei plėtros galimybes.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama sukurti 3 originalių gaminių dizaino sprendimus taip didinant įmonės produktyvumą, produktų patrauklumą bei paklausą. Įmonė optimaliai išnaudodama laiką ir turimus resursus įgyvendins projektą maksimaliai siekdama paraiškoje numatytų rezultatų bei užsibrėžtų tikslų.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto pavadinimas – „Originalių gaminių dizaino sprendimų sukūrimas UAB RBM LT“.

Projekto vykdytojas – UAB RBM LT

 

Bendra projekto vertė – 38 149,00 Eur.

Iš Europos regioninės plėtros fondo projekto įgyvendinimui skiriama iki 28 401,75 Eur.

 

Projekto vykdymo pradžia – 2020 09 26.

Projekto vykdymo pabaiga – 2021 04 30.

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop